ยินดีต้อนรับ ระบบแจ้งโอน

...

1.login ตามภาพ1กดok

2.ใส่ รหัสสินค้าที่แจ้งโอน ทีละชิ้นเพิ่มเรื่อยๆเท่าที่โอนมา

3.กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามจริง

4.แจ้งโอนสำเร็จ รอเจ้าหน้าที่ตรบกลับ อย่าแจ้งซ้ำอีกนะคะ

ติดต่อ email : order@deeorder.com
deeorder.com © 2014